Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych
30.03.2019 sp3_2012 615
grafika

28 marca 2019 r. odbyła się w Audytorium Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych 2018/2019.  W spotkaniu udział wzięli: Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty- pan Marek Gralik, przedstawiciele Kuratorium w Bydgoszczy, dyrektorzy szkół, laureaci oraz ich opiekunowie.

Wśród najlepszych znaleźli się również uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nakle – Zuzanna Gamalska (laureatka z języka niemieckiego) oraz Hubert Olszewski (laureat z geografii i historii).  W trakcie uroczystości zostały wręczone laureatom pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Zaświadczenia laureata gwarantują zwolnienie z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ośmioklasisty lub gimnazjalisty i tym samym uzyskanie z danego przedmiotu najwyższego wyniku, uzyskanie celującej rocznej oceny klasyfikacyjnej, dodatkowo również przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły średniej.

Listy gratulacyjne z rąk kuratora oświaty  otrzymali również nauczyciele zaangażowani w przygotowanie uczniów: p. Alina Jędryczka, p. Ewa Lamprecht oraz p. Agnieszka Jakś-Jankowska. Podczas Gali wystąpił kwintet gitarowy z Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane