Portal
O zespole
13.09.2018

W roku szkolnym 2018/2019 nasz zespół liczy 662 osoby - 3 oddziały przedszkolne, 20 klas tworzących szkołę podstawową i 5 oddziałów gimnazjalnych. Zajęcia odbywają się w 31 salach lekcyjnych, nowoczesnych pracowniach komputerowych, bibliotekach ze stanowiskami multimedialnymi, w salach gimnastycznych, na boiskach Orlika, w salce do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz salce przeznaczonej do zabaw i gier sportowych. Ta ostania została przygotowana i wyposażona z myślą o najmłodszych dzieciach (3,4,5,6 - letnich) w ramach rządowego programu "Radosna szkoła". Z sali gier i zabaw korzystają  również dzieci z klas I- III. Sale dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie I składają się z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej. Stałym i atrakcyjnym dla dzieci wyposażeniem klas są nowoczesne tablice interaktywne. Od kilku lat w szkole działa "Wypożyczalnia gier, zabaw i łamigłówek".

Przedszkole umiejscowione jest w wydzielonym skrzydle szkoły. Miejscem zabaw i wypoczynku przedszkolaków są 3 duże jasne sale, wspomniana wyżej salka oraz nowo powstały plac zabaw.

 

Uczniowie szkoły rokrocznie prezentują swoje zdolności i talenty w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, z powodzeniem rywalizując z uczniami z innych szkół.

 

Zespół oferuje naukę języka angielskiego od klasy pierwszej w szkole podstawowej oraz w grupach przedszkolnych.

W jednej z klas realizowana jest językowa  innowacja pedagogiczna „Języki obce kluczem do przyszłości". Podczas spotkań uczniowie poznają dwa dodatkowe języki obce (język niemiecki i rosyjski). W szkole kontynuowane są innowacje: „Sekrety X muzy", „Czytać każdy umie, a co z tego rozumie", „Ortografia w sieci", innowacje informatyczne: „Przygoda z komputerem", „Młodzi programiści". Kolejny rok realizowane są w naszej placówce projekty współfinansowane przez Powiat Nakielski i Stowarzyszenie „RAZEM DLA TRÓJKI". W tym roku są to: „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w pamięci młodego pokolenia", „Historia w sztuce ukryta - edycja trzecia". Kontynuowane są działania realizowane wcześniej w ramach projektu matematycznego „m-Potęga". Mając na uwadze zdrowie fizyczne i psychiczne naszych wychowanków, ich rodzin, prowadzone są zajęcia w ramach projektów, programów:  „Trzymaj formę", „Znajdź właściwe rozwiązanie", „Bieg po zdrowie",  „Nie pal przy mnie, proszę", „Czyste powietrze wokół nas", „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami", „Higiena osobista a zdrowie człowieka", „Spójrz inaczej", „Spójrz inaczej na agresję", "Domowi detektywi".
Uczniowie mający trudności w nauce, a także szczególne potrzeby edukacyjne uczestniczą w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno- wyrównawczych, logopedycznych, terapii psychologiczno- pedagogicznej. Dzieci z trudnościami wychowawczymi biorą udział w profilaktycznych programach. Zajęcia odbywają się m.in. w gabinetach: logopedycznym, pedagoga szkolnego i psychologa.
Wszyscy chętni uczniowie mają możliwość poprawy ocen oraz uczestniczenia w konsultacjach przedmiotowych. odbywają się zajęcia z kreatywności.
W szkole podstawowej i w klasach gimnazjalnych, funkcjonują klasy sportowe. Szkolą one przyszłych siatkarzy i lekkoatletów. którzy pochwalić się mogą osiągnięciami na szczeblu kraju, czy Europy.

 

Uroczystości szkolne oraz różnorodne spotkania odbywają się według kalendarza imprez. Najważniejszą z nich są obchody rocznicy nadania szkole imienia Konstytucji 3. Maja, a dla środowiska festyn „Rodzinnie, zdrowo, sportowo”.

 

Dzieci dojeżdżające i oczekujące na powrót rodziców mają zapewnioną  opiekę w dobrze wyposażonej świetlicy szkolnej (działającej  w godz. 7.15  - 15.30), która oferuje ciekawe zajęcia rozwijające zdolności plastyczne, recytatorskie, taneczne, teatralne oraz wokalne. Tu dzieci  mogą skorzystać z pomocy dydaktycznej oraz możliwości odrobienia prac domowych.

Nasze przedszkole czynne jest w godzinach: 6.30 - 16.00

Dzieci spoza Nakła dowożone są do szkoły autobusem. Podczas transportu nad uczniami czuwa dorosły opiekun.

 

W szkole działa stołówka przygotowująca dwudaniowe obiady. Dla dzieci przedszkolnych kuchnia przygotowuje śniadania, obiady i podwieczorki. Dodatkowo w ramach "Programu dla szkół" dzieci otrzymują mleko oraz świeże owoce i warzywa.

 

Nad zdrowiem uczniów czuwa pielęgniarka, która wykonuje badania przesiewowe, nadzoruje badania wad postawy, wzroku, przygotowuje do szczepień oraz przeprowadza pogadanki i prelekcje.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT