Portal
Pedagog szkolny
05.03.2014

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

mgr Dorota Ptak

 

        

Poniedziałek               08:00         -        13:30

Wtorek                        10:00         -        14:00         15:00    -   16:00

Środa                           08:00         -        13:30

Czwartek                    10:00         -        15:00

Piątek                          08:00         -        13:00              

 

 

Dojrzałość szkolna

 

          Dojrzałość szkolna to gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole. Jest to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju intelektualnego, społecznego fizycznego, jaki pozwala mu brać udział w życiu szkolnym i opanować treści określane przez program klasy 1. Dojrzałość szkolna nie zależy od wieku kalendarzowego dziecka - jest ona cechą indywidualną.

         Określając stopień dojrzałości szkolnej, należy brać pod uwagę trzy aspekty:

 1. Rozwój fizyczny, czyli prawidłowe i stosowne do wieku takie ukształtowanie kości, mięśni, narządów wewnętrznych, układu nerwowego, narządów zmysłów, które zapewnia odpowiednią odporność na zmęczenie, wysiłek fizyczny, choroby, a także dobrą sprawność we wszystkich zakresach motoryki.
 2. Rozwój umysłowy, czyli taki poziom rozwoju funkcji poznawczych, który umożliwia osiąganie dobrych wyników w nauce szkolnej. Jest to umiejętność spostrzegania i różnicowania spostrzeżeń, wymagana do realizacji programu nauczania w klasie I. Dostatecznie wykształcony poziom wyobraźni i uwagi dowolnej, zdolność do zapamiętywania i odtwarzania podawanych treści. Prawidłowy rozwój mowy zarówno pod względem artykulacji dźwięków, jak i zasobu pojęć i słów oraz swoboda poprawnego wypowiadania myśli. Zdolność do myślenia przyczynowo-skutkowego oraz wnioskowania.
 3. Rozwój uczuciowo-społeczny, którego poziom wyznacza dziecku możliwości pod względem podporządkowania się wymaganiom szkoły, stopień wrażliwości na ocenę, umiejętność współpracy i współdziałania z rówieśnikami.

        Bardzo istotną rzeczą jest też odpowiednia motywacja i zainteresowanie nauką, szkołą. Bierze się pod uwagę takie cechy, jak: wytrwałość, obowiązkowość, systematyczność. Przy ocenie rozwoju społecznego zwraca się uwagę, czy dziecko będzie zdolne do współżycia w grupie, czy będzie umiało dostosować się do wymagań życia zbiorowego. Ważna też jest dojrzałość emocjonalna, dzięki której dziecko staje się bardziej opanowane i potrafi sobie radzić w sytuacjach poważniejszych.[1]

Dziecko prawidłowo rozwinięte pod względem społecznym łatwo rozstaje się z bliskimi idąc do szkoły, ma przekonanie, że poradzi sobie w nowym środowisku, odnosi się z zaufaniem do nowej sytuacji, jest swobodne w zachowaniu i ciekawe tej nowej sytuacji. Zarówno dzieci zbyt onieśmielone, zahamowane, jak i dzieci nadpobudliwe, agresywne mają trudną sytuację w szkole. Dzieci takie dezorganizują często pracę i można je określić jako niedojrzałe społecznie do szkoły. Warto w takich przypadkach zwrócić się po poradę do przychodni psychologiczno-pedagogicznej, co pozwoli podjąć odpowiednie środki zaradcze.

 

 

Propozycje ćwiczeń sprzyjających nabywaniu przez dziecko umiejętności i sprawności potrzebnych w szkole.

 1.   Ćwiczenia sprawności manualnej:

 • stukanie czubkami palców (naśladowanie gry na fortepianie),
 • malowanie suchym palcem,
 • malowanie pęczkiem waty,
 • modelowanie w glinie i plastelinie (wałkowanie, ugniatanie kul),
 • wyrywanki i naklejanki,
 • nawlekanie koralików, słomek itp.,
 • haftowanie na tekturkach z dziurkami.

 2.   Ćwiczenia usprawnienie funkcje wzrokowe:

 • rozpoznawanie treści obrazków,
 • dobieranie par jednakowych obrazków (loteryjki, dobieranki),
 • dobieranie części do całego obrazka,
 • układanie obrazków z części,
 • dobieranie jednakowych form geometrycznych z części,
 • rysowanie kompozycji geometrycznych za pomocą szablonów,
 • kończenie zaczętych rysunków,
 • rysowanie kompozycji geometrycznych według wzoru,
 • odwzorowanie graficzne szlaków i ornamentów,
 • różnicowanie elementów graficznych i rysunków,
 • odtwarzanie kształtów złożonych przez łączenie punktów,
 • zamalowywanie specjalnie oznaczonych pól,
 • różnicowanie znaków graficznych.

 3.   Ćwiczenia usprawniające orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni:

 • zabawa w „Zrywanie owoców” i „Robot zdalnie sterowany”,
 • kreślenie kształtów graficznych,
 • określanie położenia przestrzennego przedmiotów,
 • określanie położenia przedmiotów względem siebie,
 • chodzenie po dużych, drewnianych figurach geometrycznych,
 • porównywanie przedmiotów i obrazków różnej wielkości.

 4.   Ćwiczenia sprawności ruchowej:

 • ćwiczenia równowagi np. chodzenie po linii, ławce,
 • zagadki ruchowe np. odgadywanie czynności zwierząt,
 • zabawy ruchowo-zręcznościowe np. rzucanie i chwytanie piłek lub woreczków,
 • zabawy zręcznościowe z wykorzystaniem gier np. berek, kręgle,
 • pokonywanie toru przeszkód.

5.   Ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe:

 • wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków otoczenia,
 • odtwarzanie struktur rytmicznych i ich lokalizacja,
 • zabawy ruchowo rytmiczne ze śpiewem,
 • rozpoznawanie i dobieranie obrazka do słyszanego głosu zwierzęcia,
 • rozpoznawanie osób po głosie,
 • wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków ze względu na jego natężenie.


[1] Barbara Sawa Jeżeli dziecko źle czyta i pisze. Warszawa 1994, Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne

 

           

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT